συνεκεφαλαιώσαντο

συνεκεφαλαιώσαντο
συγκεφαλαιόω
bring together under one head
aor ind mid 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”